Dowiedz się więcej

Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja zakończona

Administratorem danych jest JM elektronik Sp. z o.o., ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416117, Kapitał Zakładowy 1 000 000,00 PLN. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Wydarzenia oraz utrzymywania kontaktu po wydarzeniu, w szczególności poprzez przesyłanie materiałów konferencyjnych, relacji z wydarzenia, informacji o powiązanych z wydarzeniem produktach i informacji o kolejnych Wydarzeniach, na podany w formularzu adres poczty e-mail.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie wydarzenia