Reklamacje - elementy elektroniczne

Formularz reklamacyjny (RMA)
Nazwa firmy:
*
NIP:
*
Ulica i nr lokalu:
*
Kod pocztowy:
*
Miejscowość:
*
Nr telefonu:
*
Nr faksu:
E-mail:
*
Osoba zgłaszająca:
*
Data wykrycia usterki:
*
Symbol art.:
Ilosć
Nr faktury
Cena
* * * *
Powód reklamacji:
*
Uwagi: (opis uszkodzenia, warunki pracy, inne)
*
Wymagane:
*
Uwagi:
*- pola wymagane

JM elektronik zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych podanych w formularzu. Dane te mogą być jedynie przetwarzane przez JM elektronik w celach marketingowych.w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087)

Wysłanie formularza oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)